Nekonečná etiketa – úspora, flexibilita a nástroj marketingu

Co je nekonečná etiketa a jaké jsou její výhody v praxi? Je možné ji použít jako nástroj marketingu? 

Na tyto otázky odpovídá Ing. Libor Hašpl, jednatel a výkonný ředitel společnosti NOVUM, v Potravinářském zpravodaji 6 / 2015.

Libor Hašpl, jednatel společnosti Novum

     

 Vyřeší problémy s tiskem pro vážicí a balicí zařízení

Dodavatelé a prodejci čelí neustálému tlaku z hlediska označování potravin, a to s sebou nese samozřejmě zvýšené náklady. Jde o náklady jak na pořízení technologie  a údržbu dat, tak v konečném důsledku i o to, jaký výsledek se objeví na konci tohoto procesu – tj. jaké informace se na etiketě objeví. Vzhledem k legislativě, ale samozřejmě i vzhledem k budování otevřených a důvěryhodných vztahů se zákazníky, je tisk údajů na etikety otázkou, kterou se zabývá nebo které se bude muset  věnovat každý, kdo podniká v oblasti prodeje potravin.

Legislativa, a to jak EU, tak národní, se často rozcházejí, a ke zmatkům dochází i z hlediska nejednotnosti výkladu či prováděcích vyhlášek. V poslední době se hovoří o tisku názvů alergenů či  tisku nutričních hodnot při označení potravin s definovanou velikostí písma, a tak začíná souboj o plochu na výrobku. Jak označit výrobek? Jak dostat veškeré údaje a informace na plochu  etikety? Existuje řešení, které je plně v souladu s těmito požadavky a uplatňuje se nejen u dodavatelů, ale i u prodejců, jejichž koncovým  zákazníkem je spotřebitel.  Jedná se například o pultovou váhu s možností tisku na nekonečnou etiketu, a to včetně střihače, který je součástí tiskové mechaniky. 

Co je nekonečná etiketa a její výhody v praxi

Nekonečná etiketa v praxi znamená, že její délka závisí na množství informací, které chceme sdělit. Software zařízení zajišťuje optimalizaci rozložení textu, a to s ohledem na redukci prázdného nepotištěného místa, a zároveň zachovává grafické rozložení jednotlivých údajů, které mají být natištěny. Závěrem střihač ukončí etiketu v místech, kde již není žádný text. Tato technologie umožňuje úsporu na spotřebním materiálu a často se jedná až o desítky procent plochy. Toto vše má samozřejmě důsledek i z pohledu logistiky a vztahu k životnímu prostředí. Díky redukci spotřeby materiálu není třeba tak často materiál nakupovat, a tím řešit všechny návaznosti spojené jak s objednávkou, tak i distribucí nekonečných etiket. Další neméně významný přínos je v oblasti ekologie. Pokud se podíváme na standardní etiketu, tak součástí kotoučku je i nosná vrstva pro etikety, se kterou je třeba ve finále nějak naložit. U nekonečné etikety tato vrstva odpadá, a tak na konci kotoučku zbývá pouze dutinka na rozdíl od desítek metrů nosné vrstvy.

Nestresujte se při změně legislativy a uvolněte ruce marketingu

Hlavní výhodou je jednoznačně možnost velmi rychle reagovat na změny legislativy.  Je ale i možné využít tento délkou volný formát například pro marketingové účely, čímž se otevírá řada možností a nástrojů pro podporu prodeje výrobku.  Přidanou hodnotou je možnost reagovat okamžitě v reálném čase. Pokud marketingové oddělení přidá podklady, které by měly být tištěny dodatečně na etiketu, je otázkou desítek minut, kdy se tato informace objeví na všech vahách, a to v tištěné podobě. Nemusí jít jen o rozšíření o marketingovou zprávu, obrázek na nekonečné etiketě, ale může se jednat i o speciální další etiketu, určenou k tomuto účelu, která se tiskne automaticky dodatečně.

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více