Nové nařízení EU pro označování potravin

Zbystřete… Už zbývá jen pár dní, abyste začali označovat potraviny dle nového evropského nařízení č. 1169/2011.

Zatím není povinností uvádět na etiketě, která je umístěna na zboží, detailní informace o složení výrobku. To se však brzy změní. Minimální velikost písma a zvýraznění alergenů – dvě stěžejní témata, kterých se evropská legislativa týká. Vzhledem k blížícímu se termínu, odkdy bude nařízení platit (13. 12. 2014), vydala Potravinářská komora speciální dokument, který má problematiku ještě více objasnit. Základní informace o nařízení č. 1169/2011 přináší taktéž dokument Potravinářské komory – Označování potravin.

Manuál k označování potravin                                                                                            

Označování potravin 

 

Jak přenastavit váhu?

Jelikož je v souvislosti s legislativou EU nutné také přenastavit vážicí a etiketovací zařízení, která jste si u nás zakoupili, obracejte se, prosím, na naše servisní střediska a telefonní linky.

ZMĚNY PLATNÉ OD 13. PROSINCE 2014

Minimální VELIKOST PÍSMA V případě obalů nebo nádob,

- jejichž největší plocha je menší než 80 cm, je stanovena výška malého písmene „x“ v textu na nejméně 0,9 mm.

- jejichž plocha je větší než 80 cm, je stanovena výška malého písmene „x“ v textu na nejméně 1,2mm.

Zvýraznění ALERGENŮ Ve složení výrobku jsou ingredience vždy uváděny sestupně, a to dle jejich podílu ve výrobku. Ty z nich, které jsou považovány za alergeny, musí být nově zvýrazněny jedním z těchto způsobů:

TUČNĚ, TUČNĚ A PODTRŽENÍM, podtržením, rámečkem nebo inverzně. 

To znamená, že je třeba vlastnit zařízení, které v jednom z textových bloků etikety musí mít možnost editace písma jedním z výše uvedených způsobů.

Evropská legislativa má i druhou část, která bude platná o dva roky později, tedy 13. prosince 2016. S tímto datem tak na etiketách přibudou ještě nutriční hodnoty výrobku.

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více