O elektronické evidenci opět není rozhodnuto, dolní komora zkrátila poslancům dobu k vyjádření na 10 minut.

Poslanci se díky pětihodinové diskuzi nedostali k hlasování. Debata týkající se EET bude pokračovat v pátek 29.1.

Více na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/content/debata-poslanc%C5%AF-k-elektronick%C3%A9-evidenci-tr%C5%BEeb-skon%C4%8Dila-op%C4%9Bt-bez-v%C3%BDsledku

 

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více