Ověřování vah, pokladen a pokladních systémů

O co se jedná?

V podstatě jde o naplnění již existující legislativy, a to o propojení digitální obchodní váhy s neautomatickou činností (v dokumentech NAWI) a pokladny nebo pokladního systému, který s daty z váhy pracuje (v dokumentech EPOS),  a úředního ověřování těchto kompletů. Výbor WELMEC specifikuje průběh úředního ověření  NAWI + EPOS.

Jakého zařízení se legislativa týká?

Jak již bylo uvedeno, vztahuje se na propojení váhy s neautomatickou činností a pokladny nebo pokladního systému, které jsou určeny pro přímý prodej. Netýká se však vah s tiskem určených pouze pro nahrávání údajů jako je cena, název položky a další. Jedná se jak o váhy již používané, tak  o váhy nově uváděné na trh.

Kdo za toto zodpovídá?

Ze znění legislativy vyplývá, že za její naplnění odpovídá uživatel. Pokud jste našim zákazníkem, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Co potřebujete?

Ke splnění této legislativy je potřeba ověřit zařízení jako celek. Ověření zařízení jako celku (NAWI + EPOS) zajišťuje výhradně výrobce nebo dodavatel vah. K tomuto kroku je nezbytností Certifikát schválení typu NAWI a Test certifikát pro Epos. Certifikát schválení typu NAWI je u našich vah samozřejmostí. Dále je k ověření celku potřeba Test certifikát pro Epos, jenž zajišťuje výrobce nebo dodavatel EPOS.

Naše váhy, kterých se nařízení týká:

Obchodní váhy s komunikací: DS 650 E, DS 700 E, DS 788, DS 782

Váhoskenery: DS 980, DS 866, DS 860

POKUD JSTE NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM, STAČÍ SI OD VÝROBCE ČI PRODEJCE EPOS VYŽÁDAT TEST CERTIFIKÁT A ZBYTEK MŮŽETE KLIDNĚ NECHAT NA NÁS. SAMOZŘEJMĚ VÁM RÁDI POMŮŽEME I V PŘÍPADÉ, KDYŹ NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM NEJSTE.

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle 267 997 111

Zkratky, se kterými se můžete ve spojení s touto legislativou setkat:

EPOS – pokladní systém nebo pokladna s jeho funkcemi

NAWI – váha s neautomatickou činností určena pro přímý prodej

ČMI – Český metrologický institut

WELMEC – Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Test certifikát pro EPOS -  Obdoba Certifikátu schválení typu u váhy

 

Dokumenty ke stažení:

WELMEC - Návod pro zkoušení pokladních systémů (POS) a váhy s neautomatickou činností (NAWI)

welmec pdf

Stanovisko Českého meterologického institutu

welmec pdf

Certifikáty schválení typu váhy

welmec pdfwelmec pdfwelmec pdfwelmec pdfwelmec pdfwelmec pdfwelmec pdf

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více