COOP

více než v 70 % jednotlivých řetězců co se týče instalací vah DIGI

Logo reference: 
Kategorie reference: 
Prodejní a vážící technologie

Success story

23.10.2018
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se společností Anritsu, byli naši kolegové ze servisního oddělení pozváni na... Více